2006 Boothuis en sloep no.4

Bedrijvenpark 'de President', Gemeente Haarlemmermeer, Hoofddorp, Nederland

image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  

"Als de Ark van Noach die nieuw leven moet brengen in een onbewoonde wereld dobbert de sloep in het boothuis. Tussen de weilanden in het hart van het toekomstige bedrijventerrein De President werd gisteren het functionele kunstwerk van Jeroen Doorenweerd in gebruik gesteld. Het boogvormige gebouwtje is gebaseerd op de vorm van een doorsnede van de sloep. Het staat in het midden van de centrale vijver van het bedrijvenpark en is bedoeld als ontmoetingsplek voor kantoorpersoneel en wandelaars. "De plek nodigt uit om even te komen zitten met je boterham of appeltje", vertelt de kunstenaar. "Als je hier zit vergeet je voor eventjes waar je bent. Je hoort de meerkoeten, de zwanen en het ruisen van het riet. Op het houtwerk spiegelt het kabbelende water en als je goed kijkt, kun je voor je voeten de vissen zien zwemmen." (Haarlems Dagblad) Dit werk op deze plek toont ook de waarde van ambachtelijk handwerk en vakmanschap temidden van de bedrijvigheid van deze tijd. Het ontwerp van de sloep is conform de voorschriften en tekeningen van de normbladen van het normalisatiebureau uit begin vorige eeuw, zoals die destijds golden voor de bouw van reddingssloepen. Deze sloep, met het nummer 4 volgens het normblad, is gebouwd door Porsius uit Workum. Deze sloepenbouwer heeft samen met Piet Bouwhuys een groot aantal van deze sloepen gemaakt voor de koopvaardij, voordat aluminium en polyester reddingsboten werden ingezet voor dat doel. Zij zijn de laatste nog actieve ambachtslieden met deze ervaring.