2008 Dialoog en luisteraar

Voor de tentoonstelling 'Desarting #4' Stichting Onomatopee, Eindhoven, Nederland

image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  

..bestond het uit deze trap en een krukje aan de andere kant van de kamer. Naast het krukje waren twee boxen gemonteerd op oorhoogte van degene die zat. Tussen trap en krukje stond een houten kast van Wouter Scheublin. Boven de trap hingen twee microfoons die het geluid oppikten boven de trap. Ze waren aangesloten op de boxen bij het krukje. De trap was breed genoeg om met twee personen op te zitten. Zittend op het krukje kon je zo ‘stiekem’ het gesprek uit de hoogte afluisteren. Doel van de tentoonstelling was om een dialoog tussen een kunstenaar, ontwerper en criticus te bewerkstelligen. De criticus was in dit geval Lene ter Haar. Jeroen Doorenweerd heeft deze situatie aangegrepen om de premisse van de dialoog in de artistieke sector zelf te onderzoeken. In zijn installatie zijn er altijd twee figuren die op gelijke hoogte met elkaar spreken, terwijl ze worden afgeluisterd door een onbekende derde. De twee gesprekspartners kunnen de luistervink wel zien, maar hebben geen direct contact. De twee kijken enerzijds neer op de luisteraar, maar anderzijds lijkt het ook alsof ze zich kwetsbaar opstellen en het risico lopen om met hun (van)uit de hoogte geventileerde opinies als het ware naar onderen, ja zelfs ‘onderuit’ gehaald te worden. Op subtiele wijze speelt Doorenweerd met de rol van de beschouwer. Met zijn simpele ingreep creëert hij een complexe sociale situatie waarin de bezoekers telkens kunnen wisselen tussen spreken met iemand of spreken tot iemand, of tussen luisteren of afluisteren. In deze situatie is de rol van de beschouwer niet meer simpelweg die van kijker, maar die van spreker, luisteraar en kijker tegelijkertijd. Eigenlijk komt alles in de bezoeker samen en al zittend op trap of krukje, is hij even zowel kunstwerk, beschouwer als criticus. (Steven ten Theije, op galeries.nu)