2009 Kas

Gemeente Utrecht, Utrecht, Nederland

image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  
image  

In het kader van de vernieuwbouw van het voormalige Wijkbureau Noordoost tot Hostel Wittevrouwen, een 24-uursopvang voor zwaarverslaafden, is 1,5 procent van de bouwsom gereserveerd voor kunst. Als voorwaarde bij deze kunsttoepassing, die in opdracht van de gemeente Utrecht tot stand kwam, is opgenomen dat de kunsttoeppassing zo mogelijk in samenwerking met de bewoners van het hostel tot stand komt. Jeroen Doorenweerd stelde voor om samen met de bewoners een plantenkas te bouwen in de buitenruimte van het hostel. Zij kunnen er bloemen en planten kweken waarmee de tuin kan worden ingericht. De grond rondom de kas is plaatselijk opgehoogd tot een vriendelijk ‘heuvellandschap’. De samenwerking met bewoners bij de totstandkoming van dit kunstwerk ziet Doorenweerd als een nieuwe, avontuurlijke stap in zijn werkpraktijk. Samenwerking vraagt om een soort dialoog waarin ervaringen worden uitgewisseld; een kennismaking waarbij mensen en materialen het ruwe gereedschap vormen voor het realiseren van een beeld. Dat beeld zal gaandeweg moeten worden bijgesteld door ontdekkingen tijdens het maakproces. Het ‘zelf maken’ beschouwt Doorenweerd als een belangrijk aspect van persoonlijke ontwikkeling. Voor het eerst krijgt dit nu vorm in een gemeenschappelijk project. Maar net als in zijn eerdere werken gaat het tegelijkertijd om het creëren van een plek van observatie of ontmoeting. Henriëtte Heezen