2000 Uitkijkpost binnenschelde

In opdracht van de Gemeente Bergen op Zoom, Nederland

image  
image  
image  
image  

Bepalend voor het idee van deze uitkijkpost is de enorme schaal en het rigide lineaire stedebouwkundige ontwerp van de kade langs de binnenschelde. Ten opzichte van deze enorme ruimte ontstaat door mijn ingreep een plek die aan de menselijke maat refereert en die in de situatie contrasterend gedrag oproept, namelijk rondgaan, omhoog gaan en inzoomen. Een uitkijkpost met een verrekijker is een klassiek boulevardelement. De functie ervan is voyeuristisch. In de zomer kunnen badgasten en surfers bespied worden, in de herfst vogels, in de winter schaatsers. De uitkijkpost versterkt ook de waarneming van de vreemde kunstmatige verhouding tussen cultuur en natuur in dit gebied, die bijna surreƫel is. De vorm van de uitkijkpost refereert aan scheepsbouw. De circulaire beweging naar boven echoot in de rondgaande beweging van de verrekijker.