index

2003 Hospice bakel
De zorgboog ism SKOR, Bakel, Nederland

"In het te realiseren hospice voor De Zorgboog verpleeghuizen in Bakel zouden mensen kunnen verblijven die nog maar kort te leven hebben. De inrichting van de huiskamers en het stiltecentrum zou in het teken moeten staan van rust, reflectie en interactie met lotgenoten. Jeroen Doorenweerd deed een voorstel voor de inrichting en vormgeving van deze ruimten maar omdat het hospice onverhoopt niet gebouwd zal worden, komt dit plan te vervallen. Met zijn ontwerp wilde Doorenweerd twee huiskamers onderling, en een tuin met een grote houten vloer aan elkaar verbinden. In het centrum van de ene kamer, de zogenaamde 'haardkamer' zou een strakke, open haard komen te staan en een robuuste, houten tafel opgebouwd uit hetzelfde materiaal als de vloer. In deze ascetische kamer is literatuur aanwezig en een gemakkelijke stoel. De andere kamer staat in het teken van het zoeken naar afleiding en sociale interactie. Tijdschriften, televisie, radio en een internetverbinding bieden in deze kleurige kamer de mogelijkheid de gedachten even te verzetten. Daarnaast is er nog een stiltecentrum, dat buiten het houten vierkant ligt dat de huiskamers en de tuin verbindt. Op het terras kan hout gehakt worden of klein onderhoud worden gepleegd en het is mogelijk om in de tuin te werken. Jeroen Doorenweerd heeft in zijn voorstel ruimte gecreƫerd voor contemplatie, communicatie en actie; activiteiten die beslotenheid of juist contact met anderen verlangen. Al naar gelang de behoefte zouden deze in zijn ontwerp eenvoudig met elkaar afgewisseld kunnen worden." (tekst website SKOR)